תרמתי סכום כלשהו ובאתר ראיתי סכום כפול, האם נפלה טעות?

במקרה בו תרמת סכום אך בפועל בתרומות האחרונות ראית סכום כפול-אל תיבהל.י!

כנראה מדובר בקמפיין 'מאצ'ינג'. מה זה אומר? 

בקמפיין כזה יש תורם גדול/ארגון שהבטיח להכפיל כל סכום שייתרם. במקרה בו מוגדר 'מאצ'ינג' במערכת, תחוייבו בפועל בסכום שבחרתם אך באתר יופיע סכום כפול. 

אם מדובר בקמפיין מא'צינג- BOX התשלום אליו תגיעו לאחר לחיצה על 'לתרומה' ייראה כך :לאחר שתבחרו את סכום התרומה תוכלו לראות בעצם את סכום התרומה לאחר המאצ'ינג:

 

 

האם מאמר זה עזר לך?