האם ניתן לקבל את הקבלה בדואר לכתובת המגורים שלי?

בקצרה - לא, מכיוון שהקבלות של JGive הן קבלות דיגיטליות בלבד.


כל הקבלות על התרומות באתר JGive מונפקות על ידי מערכת קבלות דיגיטליות.

הקבלות המונפקות על ידי המערכת מוכרות ומאושרות על ידי ניהול הספרים ברשות המיסים. עד כה הונפקו למעלה מ-500,000 קבלות ללא בעיה, ומאות ארגונים עובדים עם קבלות מהסוג הזה במשך שנים.  

במידת הצורך ניתן להדפיס את הקבלה ולהשתמש בה כקבלה פיזית לכל דבר ועניין. היה ועדיין קיים צורך בשליחת הקבלה בדואר, מכל סיבה שהיא, יש לפנות לעמותה לה תרמתם ולבדוק באופן פרטני את המדיניות הרלוונטית מולה.

האם מאמר זה עזר לך?