מהו תהליך 'הכר את הלקוח' וכיצד ניתן להסיר את תקרת הסליקה?

כל עמותה המסיימת את תהליך ההרשמה בפלטפורמת JGive, יכולה לסלוק תרומות ללא כל פעולה נוספת מצידה עד לתקרה של 50,000 ש"ח. עפ"י הנחיות בנק ישראל ואגף הבקרה במשרד האוצר, מחזור סליקה בסכום שעולה על הסכום הנ"ל , מחייב את הלקוח לעבור מול חברת האשראי תהליך הנקרא "הכר את הלקוח". מטרת התהליך היא מניעת הלבנת הון\מימון טרור, וזיהוי לקוחות. בהתאם לכך, חברת האשראי נדרשת “להכיר” את לקוחותיה ובכלל זה את הרקע שלהם והיקף צפוי של פעילותם במסגרת החשבון. התהליך כולל זיהוי הלקוח ואימות תעודות הזיהוי, זיהוי הנהנים ובעלי השליטה בחשבון.


במידה ועוד לא קיבלתם מייל בנידון, עליכם לפנות לחברת הסליקה פיימי (PayMe) בכתובת kyc@payme.io לקבלת מספר ספק והנחיות לביצוע ההליך.

על מנת שתוכלו להיערך מראש, להלן הטפסים הנדרשים (הנחיות ינתנו גם ע"י PayMe):

 • תעודת רישום עמותה (ניתן להנפיק את התעודה באתר של גיידסטאר)
 • אישור ניהול חשבון או צ'ק מבוטל
 • אישור ניהול תקין עדכני לשנה הנוכחית או אישור חתום ע"י רו"ח על ליווי ופיקוח של העמותה
 • פרוטוקול מורשי חתימה העונה על התנאים הבאים:
  1. מיועד לכל מאן דבעי (או ללא הגבלה)
  2. מפרט מי המורשים- שם פרטי, שם משפחה, מספר ת"ז.
  3. מפרט את הרכב החתימות ומחייב את העמותה לכל דבר ועניין
  4. חתום ע"י עו"ד בצירוף חותמת ורישוי
  אם פרוטוקול מורשי החתימה שהעליתם כשנרשמתם ל-JGive עומד על כלל התנאים וחתום ע"י עו"ד ניתן להוסיף אותו. אם לא, ניתן לבקש מהתמיכה במייל support@jgive.com פרוטוקול לדוגמה אשר ניתן להשתמש בו, ניתן גם לבקש זאת מהחברות סליקה עצמם.
 • צילום ת.ז של כלל מורשי החתימה (אם מדובר בתעודת זהות ביומטרית, חובה לצרף צילום אחורי).
 • טופס "הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה/תאגיד" מלא ותקין הנמצא כאן.
  דוגמא למילוי תקין של הטופס ניתן לראות כאן.

דגשים חשובים נוספים:

 • בכל מקום שכתוב בו 'חותמת' יש צורך גם בחותמת עמותה
 • יש לוודא שצילום הת.ז של מורשי החתימה שהתקבל ברור וקריא וניתן לקרוא את כל הפרטים בו.
 • חוקית, לכל עמותה חייבים להיות לפחות שני מורשי חתימה על מנת לחייבה לכל דבר ועניין. טפסים חתומים על ידי מורשה יחיד לא יכולים להיות מאושרים גם אם יש פרוטוקול התומך בכך. יש לוודא שלפחות שני מורשים חתומים בכל הטפסים לפי הפרוטוקול. כמו כן, יש לוודא שמצורפת חותמת לצד כל חתימה.
 • חשוב! יש למלא בטבלת בעלי השליטה את יו"ר העמותה, מנכ"ל, רו"ח, מי שמכוון את דרכה וכדו'. מדובר במשהו בירוקרטי בלבד ואין לכך משמעות. חובה למלא את הטבלה הזו ואין לצרף אישור עו"ד שאין בעלי שליטה. ניתן לראות מכתב המבהיר מה פירוש "בעלי שליטה" כאן.
 • חברת האשראי גובה דמי הקמה חד פעמיים של 250 ש"ח + מע"מ  עבור ביצוע התהליך.
 • חשוב לדעת כי לטפסים יש תוקף של 60 יום, לכן חשוב לחתום ולהעביר את הטפסים החתומים בהקדם!

האם מאמר זה עזר לך?