האם אנו רשאים להשתמש בכתובות המייל של התורמים המופיעות בדו"חות באיזור העמותה?

במהלך התרומה התורם נשאל האם הוא מעוניין לקבל עדכונים מהעמותה או לא.

מתוך קובץ האקסל אודות התורמים והתרומות שניתן להוריד מאזור העמותה (תחת הנהלת החשבונות---תורמים מישראל/ארה"ב/קנדה) -  תוכלו ללמוד האם התורם הסכים או שלא הסכים להעביר את פרטיו האישיים לעמותה לצורך קבלת מידע שיווקי. 

בטבלת האקסל ישנה העמודה Donor Share Info. אם בעמודה זו מופיעה המילה Yes משמע התורם הסכים ואתם יכולים לשלוח לו מיילים. אם תחת העמודה מופיעה המילה No אזי שאינכם רשאים לשלוח לו מיילים. יחד עם זאת יש לציין כי מייל תודה איננו נחשב מייל שיווקי ולכן מיילים מהסוג הזה תוכלו לשלוח לכלל התורמים שלכם.

 

 

 

 

 

 

האם מאמר זה עזר לך?