קיבלנו העברה מקרן עשור, האם עלינו להנפיק קבלה?

בקצרה - כן, עליכם להפיק קבלה על ההעברה ולשלוח אותה אלינו למייל או למשרד.


אם בחשבון הבנק של העמותה מופיעה העברה מאת קרן עשור, מדובר בהעברת כספים שנסלקו דרך קרן עשור (תרומות בדולר, העברות בנקאיות, צ'קים, ופלטינום). והעמותה אכן נדרשת להנפיק לקרן עשור קבלה על תרומה.

את הקבלה יש לרשום לידי קרן עשור ע"ר 580586998 ולשלוח אלינו בכתובת support@jgive.com
לחילופין, ניתן לשלוח את הקבלה גם למשרדינו ברחוב דרך חברון 24, ירושלים.

האם מאמר זה עזר לך?