מדדי השקיפות - מהיכן נלקחים הנתונים וכיצד ניתן לעדכן אותם?

בעמוד העמותה באתר מופיעים מדדי שקיפות, ביניהם ניתן לצפות באחוז התרומה המוקדש לפעילות העמותה.  אחוז התרומה המופיע באתר מחושב אוטומטית במערכת לפי הנתונים המוזנים ע"י העמותה בעת ההרשמה.

הנתונים המשמשים לחישוב נלקחים מתוך דו"ח ההכנסות של העמותה. 

במקרה ולא הזנתם את הנתונים הדרושים - יופיע באתר 0% במדד השקיפות.

כדי לעדכן את אחוזי התרומה המוקדשים לפעילות, ולהציג באתר נתונים עדכניים, יש לשלוח אלינו דו"ח הכנסות של השנה החולפת, וכן לחלץ ממנו את הנתונים הבאים: 

  • סה"כ הכנסות הארגון 
  • הוצאות פעילות 
  • הוצאות ניהול וכלליות

אנו נזין את הנתונים עבורכם במערכת ומדד השקיפות באתר יתעדכן בהתאם לנתונים. 

האם מאמר זה עזר לך?