מדוע איננו מקבלים עותקי קבלות בגין תרומות דולריות?

כשעמותה מקבלת תרומות דולריות היא איננה מקבלת את עותק הקבלה, כפי שהיא מקבלת בגין תרומות שקליות.
זאת מכיוון שלעומת תרומות שקליות, הגוף המפיק את הקבלה עבור התורם בתרומות דולריות הוא קרן ידידי עשור (Friends of Asor) - ולא העמותה עצמה. 

הקבלה עבור התרומה נשלחת למייל התורם, והתרומה תועבר לעמותה בהעברה בנקאית מקרן עשור בחודש העוקב, שעליה היא מתבקשת להפיק לנו קבלה.

אם קיימת בעיה עם הקבלה מצד התורם, נשמח לסייע לתורם במייל התמיכה שלנו support@jgive.com.

האם מאמר זה עזר לך?