החלפנו מורשה/י חתימה בעמותה, כיצד נוכל לעדכן זאת?

אם הוחלף מורשה החתימה אותו הגדרתם כאיש הקשר במעמד ההרשמה יש להעביר אלינו

ל- support@jgive.com פרוטוקול מורשי חתימה  עדכני וחתום ע"י עו"ד/ רו"ח.

כמו כן, יש לצרף את הפרטים הבאים עבור אחד ממורשי החתימה העדכניים:

-שם

-צילום ת.ז עדכני של מורשה החתימה החדש

-מספר ת.ז

-תאריך לידה

-תאריך הנפקת ת.ז

-כתובת

-טלפון

-כתובת מייל לשליחת עדכונים בנושא סליקת אשראי. 

פרטים אלו יועברו ישירות אל חברת הסליקה ולכן ממליצים לכתב אותנו ואת חברת הסליקה שדרכה אתם סולקים (פיימי או משולם)

 

כתובת מייל תמיכה של חברת הסליקה פיימי - support@payme.io
כתובת מייל תמיכה של חברת הסליקה משולם - tiful@grow.business

האם מאמר זה עזר לך?