מה היא קבלה דיגיטלית והאם היא מוכרת לצורכי מס?

בקצרה - כן, כל עוד לא בוצעו שינויים בקובץ.


קבלה דיגיטלית היא קבלה המופקת בצורה דיגיטלית והיא מחליפה את הצורך בקבלה רגילה.

בהתאם לסעיף 18ב' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) תשל"ג-1973, במקרה של תקבול באמצעות כרטיס אשראי, ניתן להפיק קבלה עם חתימה מאובטחת.
הקבלות היוצאות מחברת Digital Invoice איתה אנחנו עובדים, חתומים בחתימה מאובטחת ומאושרים לשימוש על ידי רשות המיסים. 
אם התורמ/ת מבקש/ת להגיש את הקבלה לרשות המיסים ישירות, ניתן להדפיס את הקבלה, ללא צורך בחותמת וחתימה של העמותה וזאת בהתאם להנחיות רשות המיסים המפורטות בלינק הבא:

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/income-tax-professional-directives-290318_acc/he/Policy_IncmeTaxProfessionalDirectives_290318_acc.pdf

שימו לב! - אם תבוצע עריכה למסמך, החתימה תרד והמסמך לא יהיה תקף.

האם מאמר זה עזר לך?