האם הקבלות הדיגיטליות שקיבלתי מוכרות לצרכי מס?

בקצרה - כן, כל עוד לא בוצעו שינויים בקובץ.


קבלה דיגיטלית היא קבלה המופקת בצורה דיגיטלית המחליפה את הצורך בקבלה רגילה ומוכרת לצורכי מס על ידי רשות המיסים לכל דבר ועניין.

בהתאם לסעיף 18ב' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) תשל"ג-1973, במקרה של תקבול באמצעות כרטיס אשראי, ניתן להפיק קבלה עם חתימה מאובטחת.

אם תרצו להגיש את הקבלה לרשות המיסים ישירות, ניתן להדפיס את הקבלה, ללא צורך בחותמת וחתימה של העמותה וזאת בהתאם להנחיות רשות המיסים המפורטות בלינק הזה

שימו לב! - אם תבוצע עריכה למסמך, החתימה תרד והמסמך לא יהיה תקף.

האם מאמר זה עזר לך?