mceclip0.png

הכפילו את ההשפעה שלכם באמצעות מימון-תואם.
מנהלים קשרים עם תורמים גדולים? יש לכם תומכים שרוצים לעזור בדרך יצירתית?

באמצעות המערכת שלנו תוכלו לחבר אותם לקמפיין שלכם ולאפשר להם להכפיל או לשלש כל תרומה שנכנסת. אולי התמריץ הכי טוב שהתורמים שלכם יוכלו לקבל.

האם מאמר זה עזר לך?