mceclip0.png

מעוניינים שכלל המידע על התורמים שלכם יועבר בצורה אוטומטית מהמערכת שלנו, למערכת ניהול התורמים של העמותה שלכם?

נוכל לסייע בכך בקלות ע"י ביצוע אינטגרציה שתקל לכם על החיים ותסייע לכם לנהל את הDATA הפנימית של העמותה בצורה נוחה ויעילה יותר.

לפרטים פנו אל כתובת המייל של התמיכה - support@jgive.com

האם מאמר זה עזר לך?