היכן ניתן לצפות בהיסטוריה ופירוט ההעברות לעמותה?

בקצרה - בעמוד הפקדות באיזור עמותה.


בדיוק בשביל זה יצרנו את העמוד שנקרא הפקדות! בעמוד הפקדות ניתן לצפות בהיסטוריה ופירוט ההפקדות שהועברו מקרן עשור, העברות מחברת הסליקה פיימי (PayMe), והקבלות שקיבלתם מפיימי.

למדריך המפרט באילו ערוצים מועברות התרומות לעמותה ומתי - לחצו כאן.

איך עושים זאת בפועל?
לאחר שהתחברתם לחשבונכם, תוכלו למצוא באיזור העמותה את עמוד הפקדות בתפריט מצד ימין.
HAFKADOT_02.png

לאחר שנכנסתם ללשונית הפקדות תופיע לכם היסטוריית ההפקדות שהועברו אליכם ותוכלו להוריד פירוט של התרומות בגינן בוצעה כל הפקדה לעמותה שלכם.

שימו לב שבראשית הדף יש שלוש לשוניות - הפקדות קרן עשור (JGive), קבלות PayMe, והפקדות PayMe.


הפקדות קרן עשור (JGive)
HAFKADOT_01.png

בלשונית זו תוכלו לצפות בכל ההפקדות שהועברו אליכם מקרן עשור.
כלומר - תרומות בדולר (USD), העברות בנקאיות, צ'קים, ופלטינום (JGive Platinum)

פירוט הטבלה:

 • תאריך הפקדה - התאריך בו הועבר הכסף לחשבון העמותה.
 • מקור - ערוץ התרומה בו התקבלה התרומה (דולר, העברות בנקאיות, צ'קים, פלטינום).
 • טרנזקציות - מספר התרומות שבוצעו.
 • סכום מלא - סכום התרומות לפני עמלות.
 • עמלות - סכום העמלות שנגבה מסך התרומות.
 • סכום לאחר עמלות - סכום התרומות לאחר גביית העמלות.
 • שער ההמרה - שער ההמרה לפיו חושב הסכום ביום שהועבר הכסף לחשבון העמותה (רלוונטי רק למט"ח).
 • הופקד לחשבון הבנק - הסכום הסופי שהופקד לחשבון העמותה.
 • פירוט הפקדה - בעמודה זו תוכלו ללחוץ על הורדה כדי להוריד טבלה אשר תפרט לכם בדיוק איזה תרומות כלולות בהעברה הנ"ל.

 


קבלות PayMe
HAFKADOT_03.png

בלשונית זו תוכלו לצפות בכל החשבוניות שעברו אליכם מחברת הסליקה פיימי, בדר"כ בגין עמלות סליקה.

פירוט הטבלה:

 • עבור חודש - עבור איזה חודש הקבלה.
 • תאריך הפקדה - התאריך בו בוצעה ההפקדה שאליה משויכת הקבלה.
 • מספר אסמכתא - מספר האסמכתא של ההעברה שאליה משויכת הקבלה.
 • חשבונית - בעמודה זו תוכלו להוריד את הקבלה עצמה ע"י לחיצה על חשבונית.
 • פירוט - בעמודה זו תוכלו להוריד את פירוט התרומות המשויכות לקבלה הנ"ל ע"י לחיצה על לצפייה בפירוט.

 


הפקדות PayMe
HAFKADOT_04.png

בלשונית זו תוכלו לצפות בכל ההפקדות שהועברו אליכם מחברת הסליקה פיימי.
כלומר - תרומות שהתקבלו בסליקת אשראי שקלית ותרומות שהתקבלו באפליקציית ביט (bit).

פירוט הטבלה:

 • תאריך - התאריך בו הועבר הכסף לחשבון העמותה.
 • סכום - סכום ההעברה בפועל.
 • מטבע - סוג מטבע (כמעט תמיד יהיה ILS\שקל).
האם מאמר זה עזר לך?