מהי משמעות עמודת ה"סטטוס" בחשבון תורם?

כיוון ותרומות דרכינו מועברות לעמותות בדרכים שונות בהתאם לערוצים השונים (כרטיסי אשראי/ביט/העברות בנקאיות/תרומות מט"ח וכו') חשוב לנו לשקף את הסטטוס שלהן ברמה השוטפת.

אי לכך, בפירוט התרומות הוספנו עמודת "סטטוס".

להלן הסבר מפורט לסטטוסים השונים :

  • ממתין - התרומה מועברת באמצעותנו ומסיבות שונות* טרם אושרה להעברה בפועל. דוג'-לעמותה אין אישור ניהול תקין בתוקף. במצב כזה, התרומה "תוקפא" ותועבר לעמותה כשהאישור יתקבל. 
  • הועבר - התרומה הועברה בפועל לחשבון הבנק של העמותה.

*ייתכנו סיבות הקשורות בניהול סיכונים פנימי שאין ביכולתנו לפרט אודותיו

במידה ומשהו עדיין לא ברור, אנחנו תמיד כאן לסייע (info@jgive.com)

האם מאמר זה עזר לך?