הסבר על מדד איתנות פיננסית

איתנות פיננסית הוא מדד שמטרתו להעריך את החוסן הכלכלי והעמידות הפיננסית של עמותות והוא כלי אסטרטגי שעוזר לכל תורם ותורמת לבחור יעד התרומה שלו בצורה ביקורתית ומושכלת, בדומה לאישור ניהול תקין וסעיף 46. באמצעות בחינת מדדי האיתנות הפיננסית של העמותה, תורמים ותורמות יכולים להיות בטוחים שהכסף שלהם הולך לעמותה בעלת יכולת לתחזק פעילות לטווח ארוך, הפועלת בצורה נכונה עם הכסף שמגיע אליה. 

בעמוד העמותה באתר מופיעים מדדי שקיפות, ביניהם ניתן לצפות באחוז התרומה המוקדש לפעילות העמותה.  אחוז התרומה המופיע באתר מחושב אוטומטית במערכת לפי הנתונים המוזנים ע"י העמותה בעת ההרשמה.

הנתונים המשמשים לחישוב נלקחים מתוך דו"ח ההכנסות של העמותה. 

איך מתבצעת המדידה?

נתחיל במי לא כלול במדד: איתנות פיננסית נמדדת רק בעמותות בעלות מחזור שנתי של מעל ל-100 אלף ש"ח. הדבר השני שחשוב לדעת הוא, שהמדד נותן ציון יחסי, בהשוואה לעמותות בעלות מחזור שנתי דומה.
הציון במדד נקבע על פי שלושה פרמטרים פיננסיים המעידים על המצב של העמותה: 

  1. צמיחה: הצמיחה השנתית הממוצעת של העמותה בשלוש השנים האחרונות.
  2.  גרעון:  עודף או גרעון בשנת הפעילות האחרונה.
  3. גיוון מקורות הכנסה: אחוז ההכנסות בשנת הפעילות האחרונה מתוך סך ההכנסות המדווחות, שמגיעות מאותו זרם הכנסות (תרומות, הכנסות עצמיות, ממשלה, שווה כסף).

הציונים בפלטפורמה של JGive הם ציונים מילוליים, ונעים בחמש רמות בין נמוךמצוין, הניתנים ביחס לעמותות אחרות בעלות מאפיינים פיננסיים דומים. יחד עם הציון המילולי, מופיע גם ציון מספרי שמעיד על מצבה של העמותה ביחס לקטגוריה שלה:

ממוצע בקטגוריה: ציון המדד הממוצע של כלל העמותות באותה קטגוריית מחזור שנתי.

ציון העמותה: ציון המדד של העמותה בתוך הקטגוריה שלה. 

את הציונים הסופיים והדירוגים אפשר למצוא בכל עמוד של עמותה שעומדת בקריטריונים תחת 'מדדי השקיפות של העמותה'.

 

לעוד מידע אודות המדד מוזמנים להיכנס לכאן

האם מאמר זה עזר לך?