כיצד ניתן להוריד טבלת אקסל עם פירוט התרומות שהתקבלו לעמותה?

ראשית, יש להתחבר לאיזור העמותה שלכם באתר:

בטאב "נתונים" תוכלו לצפות בפילוח התרומות שהתקבלו לעמותה בפילוח של קמפיין/דף חיצוני/דף עמותה, בהתאם לתאריכים אותם הגדרתם:

להורדת הנתונים בטבלת אקסל לחצו על הכפתור החץ -  בצד שמאל של המסך מעל הטבלה.

שימו לב!  לפני הורדת הדו"ח ניתן לפלטר את המידע לפי מטבע, אמצעי תשלום ותאריכים

 

 

המתינו להורדת הקובץ (כשמדובר בקבצים גדולים, תהליך זה עלול לקחת כמה דקות)

כשהטעינה תסתיים הקובץ ירד אליכם למחשב, ותוכלו להשתמש בו לנוחיותכם.

אנחנו ממליצים להשתמש ב-Google Sheets בשביל קריאת הקובץ (לחצו כאן למדריך ייבוא גליונות), אך כל תוכנה אחרת שברשותכם עובדת גם כן. (Microsoft Excel, Open Office Calc, וכו')

בתוך הקובץ תוכלו לצפות בטבלה המציגה את כל הנתונים על התרומות והתורמים. רוב הטבלאות זהות, אך מסודרות מעט שונה. להלן פירוט של כמה מהעמודות החשובות ביותר בסוג הטבלה הנפוץ ביותר - תרומות ש"ח (PayMe):

נתון הסבר על הנתון עמודה
id מזהה תרומה A
Transaction Date תאריך ביצוע התרומה B
Amount סכום התרומה C
Releasable Amount סכום התרומה בניכוי עמלות D
Currency מטבע תרומה (USD, ILS, CAD, GBP) E
Target Name שם הקמפיין F
Target ID מזהה קמפיין G
Main Event ID מזהה קמפיין ראשי (רלוונטי לקמפיין שגרירים) H
Team ID מזהה קבוצת שגרירים (רלוונטי לקמפיין שגרירים) I
Donor First Name שם פרטי (תורם) J
Donor Last Name שם משפחה (תורם) K
Invoice Recipient Name שם המופיע על הקבלה L
Donor Email מייל (תורם) M
Donor Phone Number מספר טלפון (תורם) N
Donor Israeli ID ת.ז ישראלי (תורם) O
Recurring הוראת קבע (Yes/No) P
Recurring Months מספרי חודשי הוראת הקבע Q
Recurring Ends At תאריך סיום של הוראת קבע R
Payment Provider כספים נסלקו באמצעות (JGive, Stripe, PayMe, Meshulam) S
Payment Method אמצעי תשלום (CreditCard, DAF, Wire, JCF, BIT, Check, Wallet) T
Payment Redirected תרומה המועברות על ידי קרן עשור - ג'ייגיב (במרוכז ב20 לחודש) U
Card Last 4 4 ספרות אחרונות של כרטיס אשראי V
Card Brand חברת כרטיס אשראי W
Processing Fee עמלת סליקה X
Market Fee עמלת פלטפורמה  Y
Transaction Fee עמלה קבועה של 30 אג' Z
Release Status סטאטוס העברת הכספים לחשבון הבנק של העמותה AA
Released At תאריך העברת הכספים AB
Comment הקדשה/הערה של התורם על התרומה באתר AC
Foreign Card האם מדובר בכרטיס אשראי זר (Yes/No) AD
Share Donor Details האם התורם רצה לשתף את הפרטים שלו עם העמותה (Yes/no) AE
Receive Updates האם התורם רוצה לקבל עדכונים מהעמותה (Yes/No) AF
Share Donor Name האם התורם בחר לשתף את שמו באתר (Yes/No) AG
Share Donation Amount האם התורם בחר לשתף את סכום התרומה באתר (Yes/No) AH
Invoice Number מספר קבלה AJ
Invoice Copy URL קישור להעתק קבלה AI
Transaction Voucher קוד שובר מחברת אשראי על העסקה AK
Is Negative האם מדובר בזיכוי (Yes/No) AL
Chargeback האם מדובר בזיכוי שלא נעשה על ידי JGive (על ידי הלקוח/חברת האשראי) AM
Refunded At תאריך זיכוי התרומה AN
Withdrawal Code קוד המשיכה הוא קוד ייחודי שמועבר לעמותה כאשר היא מקבלת כספים מחברת האשראי AO
Withdrawal Date תאריך שליחת הכספים על ידי חברת הסליקה AP
Provider Payment ID מזהה ספק התשלומים AQ
Question 1 שאלת 1 (נמצא בתהליך התרומה) AR
Answer 1 תשובה לשאלה 1 AS
Question 2 שאלת 2 (נמצא בתהליך התרומה) AT
Answer 2 תשובה לשאלה 2 AU
Question 3 שאלת 3 (נמצא בתהליך התרומה) AV
Answer 3 תשובה לשאלה 3 AW
Question 4 שאלת 4 (נמצא בתהליך התרומה) AX
Answer 4 תשובה לשאלה 4 AY
Question 5 שאלת 5 (נמצא בתהליך התרומה) AZ
Answer 5 תשובה לשאלה 5 BA
Question 6 שאלת 6 (נמצא בתהליך התרומה) BB
Answer 6 תשובה לשאלה 6 BC
Purpose ID מספרר מזהה של המטרה שנבחרה בתהליך התרומה (במידה ויש) BD
Purpose Title שם המטרה שנבחרה בתהליך התרומה (במידה ויש) BE
UTM Params משתנה UTM (במידה ויש) BF
Is Embedded האם הקמפיין הוא מסוג אמבד? (Yes/No) BG
Donor Covered Fees האם העמלות כוסו על ידי התורם (במקום העמותה) (Yes/No) BH
Match Request ID מספר מזהה של בקשה להכפלת תרומה על ידי מקום עבודה/גורם חיצוני לעמותה BI
Match Request Status סטאטוס ההכפלה של התרומה (Pending, Matched, Failed, Cancelled) BJ
Sent By Check האם התרומה נשלחה באמצעות צ'ק (Yes/No) BK
האם מאמר זה עזר לך?